Kalla kriget

Kalla kriget

Kriget som aldrig bröt ut

Andra världskrigets slut innebar att de segrande stormakterna var tvungna att göra upp om maktdelningen i det svårt sargade Europa. Konsekvensen blev en järnridå och ett kallt krig som skulle komma att pågå i över femtio år. Det var stormakterna USA och Sovjetunionen som skulle göra upp om fördelningen men de väldigt skilda intressena hos parterna ledde till en militär kapprustning istället för en nedrustning och Tyskland kom att delas i ett öst- och ett västblock. Som en evig påminnelse och symbol för detta byggdes en mur tvärs igenom det sargade Berlin, Berlinmuren. Muren kom inte att rivas förrän 1989.

Stormakternas kamp om att vara störst

Stormakternas uppdelning av Tyskland var däremot inte den huvudsakliga problematiken under kalla kriget utan stormakternas annekteringsspel kom att sprida sig globalt. Även om stormakterna aldrig formellt ingick i en väpnad konflikt med varandra så drabbades andra allierade länder, från båda sidor, hårt. Atombomben över Hiroshima i Japan tillhör en av de viktigaste händelserna. Syftet var för USA att försvaga Sovjetunionen maximalt utan att angripa stormakten själv. På samma sätt utövade Sovjetunionen ett liknande territorialt maktspel och satte press på USA:s allierade länder.

Det är den största anledningen till att det kalla kriget kom att bli så långvarigt. Nyheterna rapporterade om detta omgående och kontinuerligt och försökte förklara hur det kalla kriget spred oro i världen Det inträffade aldrig en formel konflikt stormakterna emellan utan maktkampen utkämpades med andra medel och i andra länder. Här blir också spionage och kontraspionage en viktig strategisk del för båda stormakterna och det kom även att påverka Sverige och svenska medborgare. Stormakternas underrättelsetjänster försökte under största möjliga diskretion att värva människor till vardera sida av underrättelsetjänsterna i syfte att uppge hemligheter om den andre. Också svenskar har i efterhand visat sig arbetat som spioner både för Sovjetunionens räkning men också för USA. Dessutom var de diplomatiska kommunikationerna stormakterna emellan, kantade av konspirationer och förräderi och hamnade till slut i princip i ett totalt stillestånd. Detta är en av många anledningar till att konflikten tog flera decennier att lösa. Ingen av stormakterna hade heller för avsikt att gå försvagade eller begränsade ur konflikten men det visade sig vara omöjligt för båda parter. De komplicerade relationerna kvarstår mellan USA och Ryssland än idag och med Donald Trump som president i USA och Vladimir Putin i Ryssland har det inte gjorts några som helst diplomatiska framsteg.

dante