Andra världskriget

Andra världskriget

Hämnden

Efter första världskriget var Tyskland ett hård pressat land ekonomiskt. Stora skulder för förstörelse under första världskriget och utbredd fattigdom bland befolkningen gjorde också att ett missnöje började koka hos den tyska befolkningen. Detta kom en man att ta fasta på, missnöjeskänslorna, känslan av besvikelse och bestraffning. Till en början var han främst en misslyckad konstnär som misslyckats fullständigt med sin utbildning, men när han började hålla tal i tyska ölkällare kom snart vändningen och inom loppet av några år kom hela världen att känna till hans namn, Adolf Hitler. Tyskland led stora ekonomiska förluster efter första världskriget och befolkningen var pressad till sitt yttersta men det var här Hitler hävdade att det inte berodde på fel som begicks av tyskar utan allt detta lidande kom sig av att det tyska folket hade blivit förrått och vilselett av judarna. Till en början var det många som såg tveksamt till Hitlers hetsiga pläderingar under alkoholrusiga omständigheter vid ölkällarna men hans idéer kom att ta fäste.

Folkmord och krigsbrott

Hitler blir demokratiskt vald, upprättar SS, beslutar om deportation av judar, zigenare och övriga ”oönskade” människor från Tyskland. Till en början inrättas ghetton som är de avstängda och bevakade områdena som dessa människor tillåts att bo i. Men efter en kortare tid startar deporteringarna, till det som av Hitlers diktatur påstods vara arbetsläger, men som historien idag vet i själva verket var förintelseläger där människor avrättades, arbetade eller svalt ihjäl. Hitlers trupper invaderar också Polen och tar över makten samt beslutar att också judar, zigenare mf. skall deporteras också härifrån. Inom kort kommer ett fullskaligt krig att utspelas mellan de tyska trupperna och de allierade stormakterna. Till en början, kring tiden när Hitler blir vald till rikskansler var nyhetsrapporteringarna kring detta i Sverige marginella men efter invasionen av polen kommer i stort sett Tysklands frammarsch i Europa att

finnas i varje nyhetstidning. Sverige håller sig neutral till kriget och till både de allierade stormakterna och Hitlers tredje rike. Men många svenskar upplever en stor oro efter att Danmark blir ockuperat av tyska trupper. De Svenska nyhetsrapporteringarna valde till en början att inte kalla förintelseläger för just det, och detsamma gäller ockupationen av Danmark. Nyheterna i Sverige rapporterade från dag ett ochsamlade publikationer från krigsutbrottet till krigsslutet finns Sverige ville till varje pris behålla sin neutralitet och hade inte ekonomiska eller militära resurser som skulle stå emot ett angrepp från vare sig de allierade stormakterna eller Hitlers trupper. Trots de fasansfulla händelser vi idag är fullt medvetna om så gick just detta många förbi. I Tyskland var det Hitler som helt styrde vad som fick och inte fick skrivas i nyheterna och på grund av att det var besvärligt med källkritik blev också många andra länder desinformerade innan det gick upp för världen vad som pågick.

dante