Freden i Europa

Freden i Europa

Kriget når sitt slut

Den främsta orsaken till att Hitlers tredje rike slutligen föll beror på att tyska trupper under 1944 drivits ut ur ett antal strategiskt viktiga länder av de allierade stormakterna. Nederlaget för de tyska nazisterna i dessa strider kom att bli den utlösande katalysatorn som inom ett år skulle leda till fred i Europa. I slutskedet befann sig Adolf Hitler i Berlin, i den nu mytomspunna bunkern, medan staden var omringad av soldater från sovjetunionen. Hitler kom att inse sitt nederlag och han samt hans hustru Eva Braun beslutar sig, som många andra högt uppsatta nazister, för att begå självmord. Men just Hitlers självmord ses bara som en liten del i det som slutligen, inom ett par månader, kommer att leda till att det officiellt kan deklareras att tredje riket har fallit och att kriget var slut.

Ockuperade områden befrias och fasansfulla fakta uppdagas

När det ockuperade Danmark befrias blir detta en enorm nyhet i Sverige, som hade lyckats behålla en neutral ställning i kriget. Men freden var inte gratis och kom inte heller att bli den seger som stormakterna USA och Sovjetunionen med allierade hade väntat sig. Nürnbergrättegången påbörjades 1947 för de SS-män som hade gripits levande när tredje riket föll. Ett antal personer med direkt kopplingar till Hitler och tredje riket, en del SS-män bland annat, stod åtalade för brott mot mänskligheten, folkmord och krigsbrott. Nürnbergrättegången kom att pågå under mycket lång tid och det berodde framför allt på komplexiteten för hela rättegången. Det gällde att ställa de åtalade bortom allt rimligt tvivel, till svars för de horribla handlingar som begåtts under kriget. Att Adolf Hitler själv begick självmord innan krigsslutet och att han aldrig åtalades anses av många som ett misslyckande i sig men trots detta slutar rättegången relativt framgångsrikt och samtliga åtalade blir dömda på olika eller samtliga punkter. Nyheterna rapporterade dagligen kring turerna,de komplexa faktorerna till freden finns samlade Dessutom påbörjades nu ett arbete av FN, förenta nationerna, som skulle förhindra att detta någonsin skulle kunna upprepas och hända igen. I Sverige, framför allt i Stockholm, firades krigsslutet med stort ljubel och en enorm folksamling som intog hela Kungsgatan och firandet ville inte veta några gränser. I många år hade så många oroat sig för att också Sverige skulle bli indraget i kriget. Nu var kriget över och Europas säkerhet, tillfälligt, stabil. Rättegången i Nürnberg finns bevarad i både bild och ljudupptagningar och används idag av studenter och forskare för att bevisa hur lätt det är att få människor, till synes normala människor, att begå fruktansvärda handlingar.

dante