Ett århundrade av krig

Ett århundrade av krig

Det korta men konfliktfyllda nittonhundratalet

Nittonhundratalet brukar kallas för ”det korta nittonhundratalet” mestadels för att merparten av detta århundrade kom att kantas av krig i både stora och små skalor. Både första och andra världskriget kommer att inträffa, samtidigt som industrialiseringsprocessen sprider sig i allt fler länder. Kalla kriget mellan stormakterna USA och Sovjetunionen kommer att bryta ut, ett krig som kom att pågå i decennier framöver.

Krig men inte bara dystra nyheter

Detta till trots såg nyhetsrapporteringen inte riktigt så dyster ut. I stor utsträckning presenterades diverse stora och små nyheter under början av nittonhundratalet i Sverige.

Många händelser kom att bli till stora världsnyheter och en längre förklaring till det korta men intensiva 1900-talet finns summerat och lättöverskådligt Industrialiseringsprocessen hade startat kring 1800-talets slut och innovationerna och utvecklingen kom bokstavligen på löpande band, så även i nyhetsrapporteringarna. Dessutom kom många människor att få det ekonomiskt bättre i och med att de flesta feodalsamhällen nu var borta. Människor fick också i större utsträckning tillgång till jobb och dessutom påbörjades en positiv urbaniseringsprocess som många tidningar rapporterade positivt om. Väsentligt för att detta skulle vara genomförbart var dessutom den enorma utvecklingen och framstegen som gjordes i länder runt om i stora delar av världen, både järnvägar anlades och befintliga förbättrades. Handeln ökade globalt och med det också sjöfarten och möjligheterna att frakta stora mängder direkt.

Dessvärre drabbades exempelvis Sverige av svåra missväxtår som ledde till att många led stora kval och svälte samt sjukdomar spred sig kraftigt. Det är nu de sista svenska emigranterna väljer att chansa och flytta över Atlanten, hela vägen till USA eller Kanada.

dante