Första världskriget

Första världskriget

Skotten i Sarajevo

Första världskriget startade 1914 som en direkt konsekvens av skotten i Sarajevo och Franz Ferdinands död, tronarvinge till Österrike-Ungern. De många kejsardömena och de imperialistiska tankarna är också en stor orsak till det som många påstår, det ofrånkomliga kriget. Stormakterna delar upp sig i två allianser, De allierade – Storbritannien, Ryssland och Frankrike samt centralmakterna som utgjordes av Österrike-Ungern, Tyskland och Italien. Nyheterna då hade små möjligheter att rapportera direkt men samladedetaljer som inte nämns i denna artikel Över 70 000 000 soldater kallades in för tjänstgöring och kom att bli den sjätte dödligaste konflikten i historien med över 9 000 000 döda.

Bara fred i teorin?

Freden kommer den 11 november 1918. Dock fick freden sitt pris, nu var Tyskland hårt skuldsatt och dessutom skyldigt till stora ekonomiska förluster för många länder i Europa. Det var också det som ledde fram till andra världskriget och det demokratiska valet av Adolf Hitler som rikskansler. Freden ansågs inte som en fred av många, framför allt inte av tyskar, vid denna tid. Missnöjet var stort och utbrett och många upplevde Tyskland som ensamt ansvarigt land för det dödliga kriget. Men känslorna överensstämde inte med realiteten och dessa känslor kom att pyra som mest inom några år.

dante