Berlinmurens fall 1989

Berlinmurens fall 1989

En av 1900-talets stora nyhetshändelser var Berlinmurens fall den 9 november 1989. När Tyskland föll under andra världskriget blev Berlin indelat i fyra olika

sektioner, den brittiska, den franska, den amerikanska och den sovjetiska sektorn. Segermakterna skulle kontrollera Tyskland under dess uppbyggnad. Detta medförde att Berlin blev uppdelat i ett Västberlin, USA:s, Frankrikes och Storbritanniens delar, och Östberlin – den del som Sovjetunionen styrde. Östberlin blev en del av Östtyskland, som var en sovjetisk satellitstat, medan Västberlin i praktiken blev en del av det demokratiska Västtyskland. Berlinmuren blev först en symbol för det delade Europa och kalla kriget, sedan en symbol för det fria Europa och Sovjetunionens fall.

Det var många östtyskar som flydde till det demokratiska Västtyskland och år 1961 beslutade Östtyskland att bygga en mur. Muren byggdes under natten mellan 12 och 13 augusti och kallades ”den antifascistiska skyddsmuren”. Regeringen sa att det var en mur för att skydda Östtyskland mot det fientliga väst, men i praktiken var det en mur som lika mycket användes för att stänga in de östtyska medborgarna i sitt land.

Under 80-talet gjorde den sovjetiske ledaren Gorbatjov flera uppmjukande reformer i Sovjetunionen. Detta spilldes över på de kommunistiska öststaterna, där medborgarna längtade efter demokrati och frihet. Livet i en kommunistdiktatur var hårt styrt. I en demokrati kan en person välja att starta ett företag, t.ex. en datorbutik, en tidning eller ett städföretag, men i en diktatur finns inte den friheten på samma sätt – allt var reglerat. Vi har möjligheten att starta en firma för flyttstäd i Göteborg då vi ser att det är en viktig tjänst som folk behöver, utan att behöva fråga staten eller utgå från priser som staten skulle besluta. I Östtyskland styrdes allt uppifrån. Det var möjligt för östtyskarna att titta på västtysk tv och detta medförde att de kunde se skillnaden mellan att leva i demokrati och diktatur, och även att Västtyskland önskade att deras gamla landsmän skulle få demokrati.

I slutet av 80-talet blev det lättare för östtyskar att fly till väst genom Ungern, vars stadsgräns mot Österrike hade blivit mindre reglerad. Många östtyskar flydde och den östtyska regeringen insåg att de behövde göra något. Folk började också demonstrera för att få demokrati och mänskliga rättigheter. Den 9 november 1989 beslutade den östtyska ledningen att människor kunde få göra privata besök i Västberlin – de trodde att det kunde häva medborgarnas längtan efter frihet. De lät en av partiets funktionärer, Günter Schabowski, meddela sina intentioner på en presskonferens. Han fick då frågan när denna möjlighet skulle bli av, och svarade att den gällde omgående. Östtyskar hörde det från både östtysk och västtysk media och tusentals gick till gränsövergångarna i Berlin – och blev genomsläppta! Det blev början på både Berlinmurens fall, Sovjetunionens upplösning och Öst- och Västtysklands förening till dagens enade Tyskland.

dante