Nyheternas historia

 • Digitala nyhetsbrev förmedlar reklam via e-post

  I takt med att tekniken förändras, förändras även vårt sätt att ta del av nyheter. Innan datorn blev vanlig...

  Nyheternadirekt.se
 • Nyheter, för vem?

  Vem skulle få läsa och vad? De första publikationerna som kan definieras som "nyheter" kom från den styrande kyrkan. Dessvärre,...

  Nyheternadirekt.se
 • Ballonger i dagens samhälle

  Ballonger har roat oss i över hundra år. Idag är de populära både hemma och på olika festligheter. Om...

  Nyheternadirekt.se
 • Tandvården i Sverige

  Sverige är idag ett land med mycket god munhälsa och vård. Men precis som med allt annat finns det...

  Nyheternadirekt.se
 • Första tidningen

  Tidningarnas fader Den första nyhetsbyrån, eller korrespondensbyrån som det hette vid den tiden, Agence Havas grundades av Charles Havas och...

  Nyheternadirekt.se
 • Behovet av kommunikation

  Behov av att kommunicera Människan har oavsett medier och nyheter alltid, i alla tider, haft ett behov av att kommunicera....

  Nyheternadirekt.se
 • Runskrift och hieroglyfer

  Behovet av kommunikation blir till skrift Behovet av kommunikation har varit grundläggande för människan sedan många tusen år före Kristus...

  Nyheternadirekt.se
 • Tryckpressen

  Nyheternas begynnelse och tryckpressens födelse Året var 1450 när den tyske guldsmeden Johann Gutenberg, tillsammans med ekonomiskt stöd från Furst,...

  Nyheternadirekt.se
dante