Tillväxten inom bemanningsföretag

Tillväxten inom bemanningsföretag

Bemanningsföretag står sig väl på den allt mer växande arbetsmarknaden idag. Behovet är större än någonsin för företag att hitta rätt personal med kompetens till både långa och korta uppdrag.

Det är bemanningsföretag som står för många av de nyanställningar som också utgör grunden till många människors första arbetslivserfarenheter och meriter för vidare framtida karriärer.

De idag största branscherna som ökar mest inom bemanning är industri, logistik, lager samt vård. Inom dessa branscher har alltid behovet funnits att snabbt kunna tillsätta personal vid till exempel produktionstoppar eller större orderingångar – då tillsätts personal på behovsbasis.Bemanningsföretag i storstäder som Stockholm eller Göteborg har större bemanningsbehov än i mindre städer. Väldigt ofta går inhyrda personal över till fast anställning efter i genomsnitt ett och ett halvt års anställning.

Några vanliga frågor och svar inom bemanning

1. Vad utgör ett bemanningsföretag?

Bemanningsföretag är företag som hyr ut arbetskraft till andra företag och kan vara enskilda personer eller till och med all personal på ett företag. Ibland anlitas bemanningsföretag vid minskning på fast personal för att fylla på endast vid behov; de kan även anlitas för att tillhandahålla ett företags rekryteringsprocesser. Ibland hyr vissa så kallade konsultbolag även personal med högre utbildning eller specialkunskaper som dock fungerar på samma sätt som bemanningsföretag.

2. Vilka brukar jobba för bemanningsföretag?

Nästan 1,5 % av hela arbetsmarknaden jobbar idag inom bemanning, vilket innebär att drygt 125 000 personer någon gång under året jobbar för ett bemanningsföretag. Av dessa utgör majoriteten utlandsfödda och unga personer.

3. Hur fungerar arbetsvillkoren inom bemanning?

Det är lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft som reglerar bemanningsbranschen. Där framgår till exempel att uthyrd personal inte får hindras från att bli anställd hos det företag som han eller hon är inhyrd hos. Sedan är det EU-direktiv och kollektivavtal som reglerar allt övrigt. De flesta bemanningsföretag i Sverige är anslutna till branschförbundet Almega och har kollektivavtal. År 2008 verkställdes EU:s bemanningsdirektiv som bland annat ligger till grund för den så kallade likabehandlingsprincipen som innebär att du som uthyrd måste få rätt till samma anställningsvillkor som du skulle haft om du var anställd direkt på företaget.

4. Hur fungerar lönesättningen inom bemanning?

Inom bemanningsföretag har du ofta en så kallad garantilön, även om du för tillfället är utan uppdrag. Rent allmänt brukar lönerna vara lägre för bemanningsanställda i jämförelse med anställda på företaget som personen ifråga är uthyrd till. Dock säger även EU:s bemanningsdirektiv att uthyrda även ska få den genomsnittliga lönen som vanliga anställda. Detta direktiv kallas för GFL (genomsnittligt förtjänstläge).

5. Vad är det som är så kontroversiellt med bemanningsfirmor?

Bemanningsföretag har varit kontroversiella ända sedan starten och var olagligt i Sverige ända fram till 1993. Den borgerliga regeringen legaliserade då bemanningsfirmor. Många protester hördes från olika håll i Sverige. Största orsaken var den övervägande oron att arbetstryggheten skulle bli sämre.

dante