Tandvården i Sverige

Tandvården i Sverige

Sverige är idag ett land med mycket god munhälsa och vård. Men precis som med allt annat finns det en lång historia bakom framväxten till dagens kunniga och välfungerande tandvård. I dagsläget inriktar sig tandvården på tre stora huvudområden som är: allmäntandvård, specialisttandvård och akutsjukhustandvård.

Den svenska tandvårdens historia

Historien bakom tandvårdens resa sträcker sig ända bak till 1860- talet. På denna tid fanns det endast 21 tandläkare i hela landet och ingen av dem var egentligen riktiga tandläkare utan endast vanliga legitimerade läkare. Detta skapade en hel del debatter som gjorde att människor ifrågasatte om inte det skulle vara ett krav att tandvården hade specialkunskaper inom yrket, framförallt när det gällde barn och deras munhälsa.

Att tandvårdsfrågan kring barn blev så stor gjorde att man redan år 1913 kunde öppna en tandläkarklinik för skolbarn, men eftersom endast 3% av barnen hade tillgång till kontrollerna pågick denna fråga i många år till. Det var inte förrän efter att riskdagen år 1924 bestämde sig för att införa en lagstiftning om att hela svenska folket måste ha tillgång till tandvård som klinikerna för skolbarnen kunde slå igenom på riktigt. Detta skedde främst under 1920- och 1930-talen med hjälp av organisationer som bland annat Röda Korset.

1938 infördes den första folktandvården, i första hand till barn, men även så småningom till vuxna. Detta gjorde att tandläkaryrket blev mycket eftertraktat och man kunde börja studera vid utbildningen på flera olika orter runt om i landet.

Tandvården i Sverige idag

I dagsläge finns det omkring 21 olika folktandvårdscentraler i olika regioner och landsting runt om i landet. Alla dessa tandvårdcentraler har regelbunden fri tandvård för barn och ungdomar fram tills det året man fyller 23. Den fria folktandvården har givit goda resultat då man kunnat se att det svenska folkets munhälsa är väldigt bra gentemot andra länder, både hos unga och vuxna.

Exempelvis kunde man år 2000 se att 6 av 10 barn i 12 års åldern aldrig hade haft ett hål i tanden under hela sitt liv, men också att dubbelt så många människor mellan 75 – 84 år hade kvar sina egna tänder gentemot människor 20 år tidigare.

Utbildningsmöjligheter för yrket

Än idag är tandläkaryrket mycket eftertraktat och viktigt för att kunna hålla igång vår välfungerande tandvård runt om i landet. Trots detta ges utbildningen bara på fyra olika orter vilket är i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Utbildningen läses under 5 års tid på högskola eller universitet på diverse ort och leder till en yrkesexamen. Man kan dessutom läsa vidare om man har ett stort intresse för att specialisera sig inom ett visst huvudområde, men för att kunna göra detta krävs det att man utfört 2 års kliniskt arbete.

Det finns idag 8 olika specialister inom folktandvården som består av: ortodonti – tandreglering, pedodonti – barntandvård, oral protetik – proteser med mera, käkkirurgi, endodonti – rotbehandling, parodontologi – tandlossningssjukdomar, bettfysiologi – besvär från käkleder och/eller tuggmuskulatur och odontologisk radiologi. Många väljer dessutom att studera vidare till forskare efter sin avslutade examen, vilket också är ett viktigt yrke för själva tandvårdens utveckling.

dante