Estoniakatastrofen

Estoniakatastrofen

Mayday-mayday

Den 28 september 1994 satte fartyget M/S Estonia kurs från hamnen i Tallinn med slutdestination Stockholm. På vägen gick något fel, mycket fel och fartyget

förliser. 989 passagerare och besättningspersonal finns ombord och av dessa mister 852 människor livet i det kalla vattnet. Väderförhållandena denna förödande natt hade försämrats redan under kvällen med stark blåst och höga vågor som följd och detta kom att försvåra räddningsarbetet. Fartygets bog tar skada kring midnatt och katastrofen är ett faktum när vattnet snart fyller bildäck. Besättning och passagerare försöker i desperation att finna tillflykt på de områden av båten som inte hunnit vattenfyllas, men förgäves. Många avlider inuti M/S Estonia men flera avlider till följd av nedkylning eller drunkning i Östersjöns iskalla vattnet. Temperaturen i Östersjön vid denna tid uppskattas till omkring 3-4 grader Celsius. Denna nyhet kom att bli en världsnyhet men framför allt rapporterades det om denna katastrofala olycka i både Sverige och övriga nordiska länder i många år framöver. Frågan om sjösäkerhet tog också fart efter Estoniakatastrofen kort efter att det blivit klarlagt hur olyckan gått till. Detta ledde till ökad tillsyn och underhållsarbete av fartyg som var och är i bruk.

Nyheterna rapporterade omgåendeDöden på östersjön

dante