Nyheternas historia

  • Tryckpressen

    Nyheternas begynnelse och tryckpressens födelse Året var 1450 när den tyske guldsmeden Johann Gutenberg, tillsammans med ekonomiskt stöd från Furst,...

    Nyheternadirekt.se