Nyheternas historia

  • Runskrift och hieroglyfer

    Behovet av kommunikation blir till skrift Behovet av kommunikation har varit grundläggande för människan sedan många tusen år före Kristus...

    Nyheternadirekt.se
  • Tryckpressen

    Nyheternas begynnelse och tryckpressens födelse Året var 1450 när den tyske guldsmeden Johann Gutenberg, tillsammans med ekonomiskt stöd från Furst,...

    Nyheternadirekt.se
dante