Digitala nyhetsbrev förmedlar reklam via e-post

Digitala nyhetsbrev förmedlar reklam via e-post

I takt med att tekniken förändras, förändras även vårt sätt att ta del av nyheter. Innan datorn blev vanlig skickades nyhetsbrev med information till ett företags

kunder via post. Nu skickas, i de flesta fall, nyhetsbrev via e-post och ofta får kunden ett erbjudande om att prenumerera på nyhetsbrev från företaget när de köpt en produkt. Om nyhetsbrevet ska fånga kundens intresse är det viktigt att nyhetsbrevet är snyggt, professionellt och att texten är lätt att läsa. Alla som på något sätt jobbar med att skapa media får höra hur viktigt det är med användarvänlighet. Användarvänlighet innebär att en text ska fungera för så många personer som möjligt men kriterierna för vad användarvänlighet är skiljer sig åt beroende på typ av media; kriterierna för en användarvänlig hemsida är exempelvis annorlunda än kriterierna för en användarvänlig bok.

Enligt Hemsida24 kan användarvänlighet beskrivas som det första intrycket som läsaren får av texten. En användarvänlig text får läsaren att fortsätta vilja läsa texten eller, som i detta fall, prenumerera på nyhetsbrevet. Enligt Hemsida24 är textens struktur viktig. Den viktigaste informationen ska komma först så att läsaren inte ska behöva leta efter viktig information. Om brevet innehåller länkar är det dessutom viktigt att sidan länken leder till är logisk i sammanhanget. I detta blogginlägg talas det även om visuell hierarki, vilket betyder att den viktigaste informationen i en bild ska finnas i förgrunden, på samma sätt som den viktigaste informationen i en text ska komma först. Kunskap om visuell hierarki är relevant eftersom dagens media i hög grad förlitar sig på bilder.

Eftersom digital kommunikation spelar allt större roll i dagens samhälle finns det hjälp att få för att utforma professionella nyhetsbrev. Ungapped är ett marknadsföringsföretag som bland annat hjälper företag att utforma och distribuera nyhetsbrev och reklamkampanjer. Eftersom ett av syftena med reklam är att kunna erbjuda konkurrens och på så sätt bidra till en mer stabil ekonomi är marknadsföringsföretag som Ungapped ett viktigt sätt för mindre företag att kunna delta i konkurrensen med andra större företag som har egna marknadsföringsavdelningar.

Försäljning av reklam och annonsplatser har dessutom alltid varit en viktig inkomstkälla för nyhetsmedier. Redan gamla tidningar från 1800-talet hade sidor med annonser för olika produkter, där företagen hade betalat för att deras nya erbjudanden skulle synas i tidningen och att de på så sätt skulle locka kunder. Nutida nyhetssidor, både digitala och papperstidningar, använder sig av försäljning av annonsplatser. Stora tidningar som Dagens Nyheter eller Sydsvenskan säljer annonsplatser för rörliga annonser för att finansiera tidningen. Dessa annonser består ofta bara av en bild, varför den visuella hierarkin är viktig för hur läsaren ska uppfatta annonsen och förhålla sig till det den försöker sälja. Många av företagen som annonserar i tidningarna har tagit hjälp av marknadsföringsföretag för att se till att deras annonser ger det budskap de tänkt sig så att de kan sälja in sin produkt.

dante