Största svenska nyhetsmedierna

Största svenska nyhetsmedierna

I dagens allt mer digitala samhälle har hur människor konsumerar nyheter förändrats. Många väljer att läsa sina nyheter på olika sociala medier som Facebook och

Twitter istället för att titta på nyhetsprogram på tv eller läsa dagstidningar, vilket var mer vanligt förr. Men i Sverige har vi fortfarande flera etablerade nyhetsmedier som ägs av antingen staten eller företag. Här är en guide till några av de största tidningarna och tv-kanalerna som har störst spridning.

Public Service

Public Service är en statlig intervention i medielandskapet som innebär att svenskar betalar en skatt som finansierar tv och radio. I Sverige är det Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningskanalen som är public service program. Syftet med public service är att ha journalistik som är objektiv, politiskt obunden och som gör nyheter för alla i samhället och tillhandahåller så bred information som möjligt. Sveriges Radio har flera program som fokuserar på nyheter, bland annat Ekot. Sveriges Television har också flera program som fokuserar på nyheter, bland annat Aktuellt.

Dagens Industri

Dagens Industri fokuserar på nyheter inom ekonomi. Nyheter som handlar om ekonomi är väldigt breda. Ekonominyheter kan vara allt från politiska förslag gällande ekonomiska frågor till personporträtt av företagare som startat en verksamhet utomlands, eller företag som har skapat en innovativ lösning för företagskredit, eller en genomgång av aktier.

Dagens Nyheter

Bonnierägda Dagens Nyheter är en av Sveriges största morgontidningar. Tidningen är oberoende liberal och publiceras dagligen i såväl pappersformat som digitalt. Att tidningen är oberoende liberal ska tydligt synas inom de delar som är kopplade till ledare och debatt. Nyhetsdelarna ska vara så objektiva som möjligt.

Svenska Dagbladet

Sveriges andra största morgontidning är Svenska Dagbladet, som ägs av Schibstedt. Svenska Dagbladet är obunden moderat, vilket genomsyrar ledarsidorna men inte nyhetsdelarna.

Aftonbladet

Aftonbladet är en av Sveriges två största kvällstidningar. Tidningen är oberoende socialdemokratisk. Kvällstidningar skiljer sig från morgontidningar. Det gäller bland annat sättet att skriva, tonaliteten och även vilka händelser som återges som nyheter. Kvällstidningarna agerar ofta på gränsen mellan nyheter och att skriva spektakulärt.

Expressen

Expressen är en av Sveriges två största kvällstidningar. Tidningen är oberoende liberal. Likt Aftonbladet använder Expressen även ett sätt att producera och återge nyheter som skiljer sig från morgontidningarna.

Utöver dessa dagliga nyhetskanaler finns det även flera branschtidningar som är digitala och i pappersformat som fokuserar på nyheter inom specifika branscher, som till exempel branscherna bygg, restaurang och café eller skola. Därutöver finns det även flera nyhetskanaler som är starkt sammankopplade med exempelvis vänsterpolitik, som Dagens ETC, och andra som är kopplade till högerpolitik. Det finns även nyhetskanaler kopplade till ämnesområden istället för branscher, till exempel frågor som berör klimat eller ämnen som berör mat och vin. Den här typen av medier presenterar och driver en nyhetsjournalistik.

dante