Tryckpressen

Tryckpressen

Nyheternas begynnelse och tryckpressens födelse

Året var 1450 när den tyske guldsmeden Johann Gutenberg, tillsammans med ekonomiskt stöd från Furst, kunde presentera patentet på den efterlängtade tryckpressen. Gutenberg hade många år funderat på hur det skulle vara möjligt att trycka upp skrifter i större upplagor och som hade möjlighet att nå fler människor. Det finns mer intressant läsning ochhistorien om Gutenbergs väg till tryckpressen Vid denna tid var böcker sällsynta och än hade inte den första nyhetstidningen ens funnits i människors tankar. De första som visade intresse för Gutenbergs uppfinning var kyrkan som nu fick en stor möjlighet att trycka upp biblar i betydande större skala än tidigare. Detta torde vara något mycket positivt för kyrkan men det visade sig att det skulle komma att bli ett första steg till det sekulariserade samhälle vi har idag.

Kyrkans fiende eller vän?

Allt eftersom tryckpressen blev mer användarvänlig och fanns i fler upplagor så kom också möjligheten för andra att föra fram sina åsikter, det vi idag känner som den moderna demokratin. Vikten av tryckpressen och förmågan att sprida nyheter i stora skalor har varit viktiga för allt det vi idag kanske tar för givet. Det går att påstå att utan tryckpressens introduktion hade förmodligen hela industrialiseringsprocessen och utvecklingen av den moderna demokratin fått vänta ytterligare något sekel. Att detta sammanföll med förbättrade infrastrukturmöjligheter och utvecklingen av desamma är också av största vikt. Men tryckpressen som till en början kom att enbart tjäna kyrkan blev snart densammes största fiende. Kunskap gjorde människor ignoranta för religionens moral och dessutom hotade detta även i förlängningen olika kungadömen och furstendömen. Inom loppet av några hundra år kom Gutenbergs uppfinning också att tjäna politiska och kommersiella syften.

dante