Första tidningen

Första tidningen

Tidningarnas fader

Den första nyhetsbyrån, eller korrespondensbyrån som det hette vid den tiden, Agence Havas grundades av Charles Havas och fungerade till en början som en översättningsbyrå. Men nyheten om detta blev ingen nyhet i sigMer om den första nyhetstidningen och byrån Men det är alltså i och med denna byrå som också den första nyhetstidningen kom att bli publicerad. Viktigt för att nyheter över huvud taget skulle nå ut till så stor befolkningsmassa som möjligt var utvecklingen av järnvägen men också telegrafens tillkomst.

Revolutionens start

Efter denna revolution i nyhetskommunikationen kom fler tidningar och liknande nyhetscentraler att starta världen över. De franska nyhetsbyråerna kom att fylla en viktig roll under 1700-talets revolutionsanda och kom i mångt och mycket också att bidra till att tanken om fri- och rättigheter spred sig till den obildade allmänheten. De må inte ha haft kunskap om politik och ledarskap men de besatt läskunnighet och sunt förnuft. Detta ledde i sin tur till franska revolutionen. Den franska revolutionen kom också att leda till förbättrade villkor för människor också utanför Frankrike och många länder såg med fasa på de revolutionära krafterna och försökte antingen stoppa dessa helt från att nå sitt eget land eller helt enkelt föregå dessa revolutionsbegär och frivilligt förbättra förhållandet för människorna i länderna.

dante