Nyhetshändelser 1900-1980

  • Ett århundrade av krig

    Det korta men konfliktfyllda nittonhundratalet Nittonhundratalet brukar kallas för "det korta nittonhundratalet" mestadels för att merparten av detta

    Nyheternadirekt.se
  • Första världskriget

    Skotten i Sarajevo Första världskriget startade 1914 som en direkt konsekvens av skotten i Sarajevo och Franz Ferdinands död, tronarvinge...

    Nyheternadirekt.se