Nyhetshändelser 1900-1980

 • Freden i Europa

  Kriget når sitt slut Den främsta orsaken till att Hitlers tredje rike slutligen föll beror på att tyska trupper under...

  Nyheternadirekt.se
 • Andra världskriget

  Hämnden Efter första världskriget var Tyskland ett hård pressat land ekonomiskt. Stora skulder för förstörelse under första världskriget och utbredd...

  Nyheternadirekt.se
 • Ett århundrade av krig

  Det korta men konfliktfyllda nittonhundratalet Nittonhundratalet brukar kallas för "det korta nittonhundratalet" mestadels för att merparten av detta

  Nyheternadirekt.se
 • Första världskriget

  Skotten i Sarajevo Första världskriget startade 1914 som en direkt konsekvens av skotten i Sarajevo och Franz Ferdinands död, tronarvinge...

  Nyheternadirekt.se