Behovet av kommunikation

Behovet av kommunikation

Behov av att kommunicera

Människan har oavsett medier och nyheter alltid, i alla tider, haft ett behov av att kommunicera. Det har att göra med att vi är en social art och till en början fyllde kommunikationen uppgiften att meddela om att det fanns tillgång till mat eller att varna för faror. Även andra arter, som exempelvis apor och fåglar, har också olika läten för att kommunicera olika meddelanden till varandra men människorna är den hittills enda kända art som har förmåga att sätta vår kommunikation i ett djupare sammanhang och ge det rätt mening. Tack vare att människan utvecklades så har kommunikationen varit central och med utvecklingen också blivit mer sofistikerad. Att kommunicera handlar också om utveckling, att lära sig av varandra och lära sig av varandras misstag i vissa fall. Även denna funktion återfinns i nyhetsrapporteringar i vårt moderna 2018. Nyheter handlar kort och gott om detta, kommunikation. Eftersom kommunikation är en nödvändighet för människan så är det heller inte konstigt att de första nedtecknade skrifterna och andra former av kommunikativa efterlämningar sträcker sig bort emot 10.000 år före Kristus. Det var ett sätt att direkt kommunicera med andra människor. I vår egen samtid fyller nyheterna och övrig media detta djupt mänskliga behov av kommunikation. Idag finns dock möjligheter för nyheter att färdas fort. Idag kan en katastrof inträffa i ett avlägset land men människor över hela världen kan ta del av händelserna och utvecklingen, bland annat på grund av internet. Men också före internets tid fanns möjligheter för nyheter att färdas långt utanför det egna rikets gränser, bland annat med hjälp av telegrafen. Detta är en viktig del av människans utveckling ochför att ytterligare förstå hur detta hänger samman

Nya möjligheter

Idag är vi till stor del våra egna publicister, den roll som redaktörer och ansvariga utgivare har på vanliga dags- och kvällstidningar, i och med vår direkta tillgång till kommunikation via sociala medier. Det skulle kunna sammanfattas i korthet att det djupt mänskliga behovet av kommunikation, som i begynnelsen var livsavgörande för människan som art, i förlängningen ledde till de behov och krav vi idag har på en effektiv och snabb nyhetsrapportering. Läs vidare link text Nyheter i olika former har alltså präglat människan som varelse, vare sig det har rört sig om kommunikation i små grupper för den gruppens överlevnad till att idag röra sig om global kommunikation för att förmedla till maximal mängd människor, de största och viktigaste händelserna runt om i världen. Nyheter idag kan också vara livsavgörande. idag finns möjlighet att nå ut till en stor mängd människor på väldigt kort tid som kan varna för fara, exempelvis vid stora naturkatastrofer eller olyckor. Så man kan fortfarande påstå att kommunikationen är livsavgörande för människan men idag är det förmodligen lätt att ta detta för givet.

 

dante